packages

Coordinator
Nov 28, 2010 at 3:45 PM

Използването на пакети трябва да те улеснява и да разделя логически файловете (или поне донякъде) :)

Та мисълта ми е, че нямаш проблем класа с интерфейса да е в отделен пакет.

Също отделих класовете, които се грижат за логването на съобщенията в отделен пакет.