Mediator

Coordinator
Nov 28, 2010 at 3:42 PM

за по удобно ( и мисля по правилно) подавам тази единствена инстанция на медиатора на всички класове, които ще показват нещо,

като те имат static променлива от този тип.